Glikol W tej kategorii nie ma produktów.

Glikol

Co to takiego i jak je rozróżniać i jak z nich korzystać? glikol propylenowy , glikol etylenowy,  glikol polietylenowy 

Jak wlać glikol do instalacji CO?

Glikol we wszystkich instalacjach służy do obniżenia temperatury zamarzania, dlatego też coraz częściej zastępuje się nim wodę. Napełnienia instalacji CO nie jest skomplikowanym procesem. Pot...

Co to takiego i jak je rozróżniać i jak z nich korzystać? glikol propylenowy , glikol etylenowy,  glikol polietylenowy 

Jak wlać glikol do instalacji CO?

Glikol we wszystkich instalacjach służy do obniżenia temperatury zamarzania, dlatego też coraz częściej zastępuje się nim wodę. Napełnienia instalacji CO nie jest skomplikowanym procesem. Potrzebujemy do tego zaworu odcinającego oraz manometrów do mierzenia ciśnienia oraz potwierdzonej informacji od producenta, że naszą instalację możemy napełnić glikolem. 

Wymiana glikolu w solarach

Każdy kolejny rok użytkowania instalacji solarnej wpływa na zmianę parametrów płynu. Trzeba to regularnie kontrolować, a także sprawdzić termin ważności płynu. Dane takie można znaleźć w karcie technicznej, jednak jego wymiana nie powinna odbywać się częściej niż co 5 lat. Usługę wymiany glikolu oferują zazwyczaj producenci oraz dystrybutorzy kolektorów solarnych. Może się to odbyć przy pomocy pompy napełniającej lub pompy elektrycznej. Jeśli dany model wyposażony jest w grupy pompowe, zawór do napełniania instalacji oraz spuszczania, wbudowany jest bezpośrednio w korpus urządzenia. Króciec z pompy napełniającej powinien zostać podłączony na dolnym zaworze. Przy wykorzystaniu do tego celu pompy elektrycznej mamy zapewnioną lepszą wydajność, a także separację pęcherzy powietrza. 

Wymiana glikolu w solarach cena

Jak wiadomo, ceny będą się różniły w zależności od tego co ma wchodzić w skład usługi oraz w jakiej części kraju mieszkamy (w większych miastach ceny będą wyższe). Wiele firm oferuje profesjonalną obsługę wraz z pełny zakresem prac serwisowych w cenie ok. 300 złotych. 

Jak rozcieńczyć glikol?

Koncentrat Glikolu można rozcieńczyć z wodą demineralizowaną w odpowiednich proporcjach. Wszystko zależy od tego, jaką temperaturę krzepnięcia płynu chcemy uzyskać (temperatura krzepnięcia zależy od stężenia glikolu w danym płynie).  Poniższy wykres obrazuje zależność temperatury krzepnięcia do stężenia glikolu w roztworze wodnym. 

llSnSd2NijcnXquC6VgXP_Iv9P9y_6X--rv__Qch

Glikol etylenowy gęstość

Glikol etylenowy jest organicznym związkiem chemicznym będącym najprostszym alkoholem polihydroksylowym, a także najprostszym alkoholem cukrowym. Jest stosowany jako składnik samochodowych płynów do chłodnic oraz jako prekursor polimerów. Jego gęstość wynosi 1,11g/cm3, a w czystej postaci jest bezbarwną, bezzapachową cieczą o słodkawym smaku. Glikol etylenowy jest bardzo toksyczny, a jego połknięcie może prowadzić do śmierci. 

Co to jest glikol propylenowy?

Glikol propylenowy to organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych. W pokojowej temperaturze jest bezbarwną, bezwonną cieczą, charakteryzuje się wysoką lepkością. W odróżnieniu od glikolu etylenowego, glikol propylenowy nie jest toksyczny. Znajduje więc szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetyce, przemyśle tytoniowym, chłodnictwie, technologiach chłodniczych czy lotnictwie. 

Gęstość Glikolu - 1,04 g/cm3

Temperatura wrzenia Glikolu - 188,2°C

Temperatura topnienia Glikolu -59°C

Glikol propylenowy otrzymywany jest przez uwolnienie tlenku propylenu i używane są dwie metody jego produkcji:

  • proces katalityczny (obecność żywicy jonowymiennej, niewielkiej ilości kwasu siarkowego i zasady, temp. 150-180°C),
  • proces niekatalityczny (wysokotemperaturowy- 200-220°C).

Jaki glikol do solarów?

Glikol w systemach solarnych jest niezbędny do przenoszenia ciepła z kolektora słonecznego do wymiennika. Kolektory oraz rurki doprowadzające płyn solarny do wymiennika położone są na zewnątrz budynku, muszą przetrwać mrozy, dlatego też płyn w nich stosowany powinien mieć odpowiednią temperaturę zamarzania. Najczęściej stosowanym płynem w instalacjach solarnych jest glikol propylenowy, a odpowiednie jego stężenie zapewnia wysoką wytrzymałość przy niskich temperaturach. Przykładem ekologicznego produktu na bazie glikolu propylonowego jest płyn marki Kenro GLIKEN EKO.

Jak odróżnić glikol etylenowy od propylenowego?

Glikol etylenowy jest wysoce toksyczny, dlatego też stosuje się go tam, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z jedzeniem bądź nie istnieje ryzyko przedostania się do gleby. Połknięcie glikolu etylenowego prowadzi do ostrego zatrucia lub nawet zgonu. Od 2015 r. nie można ubiegać się o atest PZH, ze względu na jego dużą toksyczność oraz zmieniające się przepisy. Zastosowanie znajduje głównie w solarach i pompach ciepła

Glikol propylenowy uważany jest za związek nieszkodliwy lub też związek o niskiej szkodliwości. Wszystkie składniki, które wchodzą w skład glikolu propylenowego, powinny być ekologiczne, dzięki czemu karta charakterystyki będzie pozbawiona ostrzegawczych znaków bezpieczeństwa. Można także ubiegać się o atest PZH, który wystawiany jest zazwyczaj na 3 do 5 lat. W przypadku spożycia glikolu propylenowego nie ma bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.   

Jak wymienić glikol w solarach?

Wymianę glikolu w solarach nie jest procesem skomplikowanym, jednak warto powierzyć to osobom przeszkolonym i znającym się na tym. Nie ryzykujmy wymiany płynu samemu, na rzecz, np. awarii urządzenia.

Glikol monoetylenowy a etylenowy

Glikol monoetylenowy to bezbarwna, bezzapachowa, syropowata ciecz o słodkawym posmaku. Jest mieszalny z wodą, alkoholami i innymi związkami chemicznymi. Jest składnikiem wytwarzania włókien i folii poliestrowych, PET, żywic polietylenowych, a także odzieży, opakowań, naczyń i środków przeciw zamarzaniu. Wdychanie jego oparów nie jest bezpieczne, a jego wysokie stężenie w powietrzu może powodować podrażnienie dróg oddechowych, oczu, łzawienie, czy nawet zaburzenia widzenia. 

Glikol etylenowy to bezbarwna ciecz o dużej lepkości. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, alkoholach, ketonach oraz kwasie octowym. Otrzymywany jest głównie z etylenu. Głównie stosowany przy produkcji włókien syntetycznych, żywic, niezamarzających płynów do chłodnic samochodowych. Występuje również w kosmetykach i detergentach. 

Glikol allegro , Glikol OLX - czy warto kupować w takich niepewnych źródłach?

Jeśli decydujemy się na zakup płynu na bazie glikoli na stronach typu allegro lub olx, warto przejrzeć dokładnie ofertę producenta. Warto także poprosić sprzedawcę o kartę charakterystyki produktu (jeśli nie ma jej uwzględnionej w ofercie), atest PZH (przy glikolu propylenowym) bądź inne certyfikaty lub atesty, które pozwolą stwierdzić, że płyn został odpowiednio przygotowany i nie wyrządzi żadnych szkód w urządzeniu, do którego zostanie zastosowany. My jednak zalecamy kupowanie takich produktów na sprawdzonych stronach lub bezpośrednio od producentów.

Więcej