Filters

Manufacturer
Electrical supply
Refrigerant
Cooling - working range
Heating - working range

Multi split There are 44 products.

 • CT09RM
  zł4,649.40 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  Multi LG CT09R 4 indoor cassette indoor unit - side panel has a built-in presence detector and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment.

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain.

  zł4,649.40 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CT12RM
  zł4,895.40 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  Multi LG CT12R 4 indoor cassette indoor unit - side panel has a built-in presence sensor and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment.

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain.

  zł4,895.40 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CT18RM
  zł5,141.40 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  Multi LG CT18R 4 indoor cassette indoor unit - side panel has a built-in presence sensor and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment.

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain.

  zł5,141.40 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CT24RM
  zł5,448.90 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  Multi LG CT24R 4 indoor cassette indoor unit - side panel has a built-in presence sensor and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment.

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain.

  zł5,448.90 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CT24FM
  zł4,587.90 In Stock Tax included
  Cassettes

  Systemy Multisplit LG proponują zastosowanie chłodzenia i ogrzewania wielu wnętrz z wykorzystaniem od dwóch do dziewięciu jednostek wewnętrznych podłączonych do jednego agregatu. Dostępny typoszereg jednostek wewnętrznych umożliwia dopasowanie wyglądu systemu klimatyzacji do stylu każdego wnętrza.

  Jednostka wewnętrzna kasetonowa Multi LG CT24R 4 – stronna posiada wbudowany czujnik wykrywania obecności oraz monitoruje ilość osób w pomieszczeniu przez co płynnie steruje przepływem powietrza i wydajnością urządzenia. Umieszczony czujnik wilgotności wprowadza komfort i oszczędność energii dzięki pracy opartej na bieżących parametrach wykrywanych z otoczenia.

  Instalację kasety ułatwiają łatwo zdejmowane narożniki paneli dzięki czemu można też wygodniej skontrolować szczelności przyłączy chłodniczych i odpływu skroplin.

  zł4,587.90 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MT06RM
  zł3,665.40 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit systems LG propose to use cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior

  Multi LG MT06R 4 indoor cassette indoor unit - side panel has a built-in sensor to detect presence and monitor the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain

  zł3,665.40 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MT08RM
  zł3,788.40 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit systems LG propose to use cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior

  Multi LG MT08R 4 indoor cassette indoor unit - side panel has a built-in presence sensor and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain

  zł3,788.40 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MT09RM
  zł4,489.50 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  Multi LG MT09R 1 cassette indoor unit - side panel has a built-in presence sensor and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and performance of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment.

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain.

  zł4,489.50 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MT11RM
  zł4,735.50 On stock Tax included
  Cassettes

  Multisplit systems LG propose to use cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior

  Multi LG MT11R 1 cassette indoor unit - side panel has a built-in presence sensor and monitors the number of people in the room, so that smoothly controls the air flow and efficiency of the device. The placed humidity sensor introduces comfort and energy savings thanks to the operation based on current parameters detected from the environment

  The installation of the cassette is facilitated by easily removable corners of the panels, so you can also more conveniently check the tightness of refrigeration connections and condensate drain

  zł4,735.50 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CL09FM
  zł3,444.00 In Stock Tax included
  Ducted

  Systemy Multisplit LG proponują zastosowanie chłodzenia i ogrzewania wielu wnętrz z wykorzystaniem od dwóch do dziewięciu jednostek wewnętrznych podłączonych do jednego agregatu. Dostępny typoszereg jednostek wewnętrznych umożliwia dopasowanie wyglądu systemu klimatyzacji do stylu każdego wnętrza.

  Jednostka wewnętrzna kanałowa Multi LG CL09F niskiego sprężu posiada funkcję sterowania ESP wykorzystując sterownik reguluje ilość nawiewanego powietrza. Wbudowany silnik BLDC kontroluje prędkość wentylatora i ilość powietrza niezależnie od wartości sprężu dyspozycyjnego eliminując przez to konieczność posługiwania się dodatkowym wyposażeniem do regulacji.

  W każdym urządzeniu kanałowym niskiego sprężu zamontowana jest pompka skroplin ułatwiająca prowadzenie instalacji odbioru skroplin.

  zł3,444.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CL09RM
  zł4,182.00 On stock Tax included
  Ducted

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  The Multi LG CL09R low compression multi-channel indoor unit has an ESP control function, using a controller that regulates the supply air volume. The built-in BLDC motor controls the fan speed and air volume independently of the available compressor value, eliminating the need for additional control equipment.

  A condensate pump is installed in every low pressure duct device to facilitate the operation of the condensate collection system.

  zł4,182.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CL12FM
  zł3,813.00 In Stock Tax included
  Ducted

  Systemy Multisplit LG proponują zastosowanie chłodzenia i ogrzewania wielu wnętrz z wykorzystaniem od dwóch do dziewięciu jednostek wewnętrznych podłączonych do jednego agregatu. Dostępny typoszereg jednostek wewnętrznych umożliwia dopasowanie wyglądu systemu klimatyzacji do stylu każdego wnętrza.

  Jednostka wewnętrzna kanałowa Multi LG CL12F niskiego sprężu posiada funkcję sterowania ESP wykorzystując sterownik reguluje ilość nawiewanego powietrza. Wbudowany silnik BLDC kontroluje prędkość wentylatora i ilość powietrza niezależnie od wartości sprężu dyspozycyjnego eliminując przez to konieczność posługiwania się dodatkowym wyposażeniem do regulacji.

  W każdym urządzeniu kanałowym niskiego sprężu zamontowana jest pompka skroplin ułatwiająca prowadzenie instalacji odbioru skroplin.

  zł3,813.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CL12RM
  zł4,428.00 On stock Tax included
  Ducted

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  The Multi LG CL12R low compressor indoor duct unit Multi LG CL12R has an ESP control function using a controller that regulates the supply air quantity. The built-in BLDC motor controls the fan speed and air volume independently of the available compressor value, eliminating the need for additional control equipment.

  A condensate pump is installed in every low pressure duct device to facilitate the operation of the condensate collection system.

  zł4,428.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CL18RM
  zł4,674.00 On stock Tax included
  Ducted

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  The Multi LG CL18R low compressor indoor duct unit has an ESP control function using a controller that regulates the supply air quantity. The built-in BLDC motor controls the fan speed and air volume independently of the available compressor value, eliminating the need for additional control equipment.

  A condensate pump is installed in every low pressure duct device to facilitate the operation of the condensate collection system.

  zł4,674.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CL24RM
  zł4,920.00 On stock Tax included
  Ducted

  Multisplit systems LG propose to use cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior

  The Multi LG CL24R low compression channel indoor unit has an ESP control function using a controller that regulates the supply air quantity. The built-in BLDC motor controls the fan speed and air volume independently of the available compressor value, eliminating the need for additional control equipment

  A condensate pump is installed in every low pressure duct device to facilitate the operation of the condensate collection system

  zł4,920.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CM18RM
  zł4,428.00 On stock Tax included
  Ducted

  Multisplit LG systems offer the application of cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior.

  The MULTI LG CM18R R32 medium compressor indoor duct unit has an ESP control function using a controller that regulates the amount of supplied air. The built-in BLDC motor controls the fan speed and air volume independently of the available compressor value, eliminating the need for additional control equipment.

  An ABDPG kit must be installed in every medium compressor duct device to operate a condensate collection system.

  zł4,428.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • CM24RM
  zł4,674.00 On stock Tax included
  Ducted

  Multisplit systems LG propose to use cooling and heating of many interiors with the use of two to nine indoor units connected to a single unit. A range of indoor units is available to match the design of the air conditioning system to the style of any interior

  The MULTI LG CM24R R32 medium compressor indoor duct unit has an ESP control function, using a controller that regulates the amount of supply air. The built-in BLDC motor controls the fan speed and air volume independently of the available compressor value, eliminating the need for additional control equipment

  An ABDPG kit must be installed in every medium compressor duct device to operate a condensate collection system

  zł4,674.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MU2R15
  zł8,241.00 On stock Tax included
  External units

  The Multi LG MU2R15 4.1 kW outdoor unit allows efficient and effective cooling and heating of interiors with several units connected to a single unit.

  The device provides maximum comfort of use through a designed design of refrigerant pressure control. The noise level of the aggregate in night operation mode reaches only 6dB by the mounted switch on the PCB. Simple monitoring allows the display to be installed on the motherboard.

  The most important functions of the Multi LG MU2R15 outdoor unit:

  • high energy efficiency,
  • a compressor with a BLDC drive,
  • wide Louver Plus lamellas,
  • intelligent SLC load control,
  • peak power control,
  • 10-year warranty on the Twin Rotary inverter compressor,
  • Control of refrigerant pressure,
  • Application of Black Fin coatings,
  • Night-time silent mode,
  • Check for wiring errors,
  • LED indication,
  • Monitoring with the LGMV service module.

  Included in the set:

  • an external unit.
  zł8,241.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MU2R17
  zł9,225.00 On stock Tax included
  External units

  The Multi LG MU2R17 4.7 kW outdoor unit allows efficient and effective cooling and heating of interiors with several units connected to a single unit.

  The device provides maximum comfort of use through a designed design of refrigerant pressure control. The noise level of the aggregate in night operation mode reaches only 6dB by the mounted switch on the PCB. Simple monitoring allows the display to be installed on the motherboard.

  The most important functions of the Multi LG MU2R17 outdoor unit:

  • high energy efficiency,
  • a compressor with a BLDC drive,
  • wide Louver Plus lamellas,
  • intelligent SLC load control,
  • peak power control,
  • 10-year warranty on the Twin Rotary inverter compressor,
  • Control of refrigerant pressure,
  • Application of Black Fin coatings,
  • Night-time silent mode,
  • Check for wiring errors,
  • LED indication,
  • Monitoring with the LGMV service module.

  Included in the set:

  • an external unit.
  zł9,225.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days
 • MU3R19
  zł10,332.00 On stock Tax included
  External units

  The Multi Multi LG MU3R19 5.3 kW outdoor unit enables efficient and effective cooling and heating of interiors with several units connected to a single unit.

  The device provides maximum comfort of use through a designed design of refrigerant pressure control. The noise level of the aggregate in night operation mode reaches only 6dB by the mounted switch on the PCB. Simple monitoring allows the display to be installed on the motherboard.

  The most important functions of the Multi LG MU3R19 outdoor unit:

  • high energy efficiency,
  • a compressor with a BLDC drive,
  • wide Louver Plus lamellas,
  • intelligent SLC load control,
  • peak power control,
  • 10-year warranty on the Twin Rotary inverter compressor,
  • Control of refrigerant pressure,
  • Application of Black Fin coatings,
  • Night-time silent mode,
  • Check for wiring errors,
  • LED indication,
  • Monitoring with the LGMV service module.

  Included in the set:

  • an external unit.
  zł10,332.00 Tax included
  Delivery: 3-6 days